Termeni și condiții

 

Definiții:
În cuprinsul acestui document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos: www.hotelrao.ro reprezintă societatea S.C. Rao Star S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Progresului nr. 30; înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/357/2014 și având Codul Unic de Înregistrare 32758624, atribut fiscal RO.

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând www.hotelrao.ro, care se află la adresa www.hotelrao.ro prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către www.hotelrao.ro.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale pentru a culege informații sau pentru a comanda servicii și care a acceptat condițiile din acest document.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii www.hotelrao.ro.

Conținutul Site-ului:
Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre produsele și serviciile oferite de www.hotelrao.ro precum și alte informații considerate de www.hotelrao.ro ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

S.C. Rao Star S.R.L. este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele sau/și publicate pe SITE.

Preluarea și republicarea parțială sau integrală a informațiilor prezentate pe site se poate face doar cu acceptul prealabil scris al www.hotelrao.ro. Reproducerea imaginilor de pe acest site, cu sau fără specificarea sursei, este interzisă.

UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale www.hotelrao.ro, prevăzute de legislația în vigoare.

Rambursea banilor in caz de renuntare la rezervare, se face cu 3 zile inainte de data rezervarii, NU SE RAMBURSEAZA PRIMA NOAPTE DE CAZARE . Sala de restaurant poate fii inchiriata pe perioada cazarii dumneavoastra, pentru diverse evenimente.

Utilizarea SITE-ului:
UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Limitarea răspunderii www.hotelrao.ro:
SC Rao Star SRL nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC Rao Star SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
• utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
• costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultand din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul www.hotelrao.ro ;
• declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
• acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
• orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Daca se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email rezervari@hotelrao.ro .

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cumpărătorilor, răspunderea asupra conținutului acestora revine în întregime autorilor. Hotel Rao își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit in această formă fără alte garanții. SC Rao Star SRL nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

SC Rao Star SRL nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

SC Rao Star SRL nu răspunde pentru eventuale prejudicii create ca urmare a nefuncționării SITE-ului.

Vă mulțumim!

Translate »